Kerk van Schettens

Nieuwe ringmuur en kerk vertimmert

     
1830 Ontvangen van Auke W. Wezel 'wegens verkogte boomen van het kerkhof 9,05
1830 Betaald aan Dirk Bokkes 'wegens het slegten van het kerkhof' 17,47
1830 Betaald aan Sjoerd P. Hidma 'wegens het maken van eene nieuwe ringmuur om het kerkhof' 537,24
1830 Betaald aan dezelve 'wegens buitengewone reparatien aan de Kerk en Kerkehuizen' 394,96
1830 Betaald aan D.B. Stremler 'wegens het schoonmaken van steenen en brengen van keesel op het kerkhof' 4,86
1831 Ontvangen 'wegens de verkoop van graven op het kerkhof' 38,50
1831 Ontvangen 'wegens een hoop keezel' 7,0
1831 Ontvangen 'wegens oud hout' 3,70
1831 Betaald aan A. Wezel 'voor het maken van een nieuw Register der Graven' 4,20
1831 Betaald aan Dirk Bokkes Stremler 'voor Bomen en schoonmaken vanhet kerkhof' 23,88
1831 Betaald aan Sjoerd P. Hidma 'voor het vermaken van het verwulft in de kerk' 200,--
1831 Betaald aan Frans Lourens de Boer 'wegens verwen' 250,--