De klok van Schettens

Opschrift:

19  HEILIGERLEE 49   en op de andere kant:    VAN BERGEN

WEER KUNNEN MIJN KLANKEN, HERBOREN GOD DANKEN

NED. HERV. KERK SCHETTENS

Deze klok is dus in 1949 gegoten in Heiligerlee door de firma Van Bergen. De voorganger van deze klok is in 1943 helaas door de Duitsers uit de toren gehaald in de oorlog en kwam niet weer terug, in tegenstelling tot vele andere klokken.

Een reden ervoor zal geweest zijn dat ook die klok niet heel bijzonder was. Hij had namelijk toen geen opschrift of wapens.

In Exmorra hangt ook een klok uit 1949 gemaakt door de Fa. Gebr. van Bergen uit Midwolda.

UITGAVEN UIT KERKEBOEK SCHETTENS
1740 Den 9 september heeft de Rendant aan Jan Geurts Westerbaan betaald weegens een clokstouwe  0-16-8
1741 Den 18 Desember heeft de Rendant Sijbren Pijters Aen Jacob Mr. Uijwermaacker tot Bolswaart weegens het schoen Maaken van het schoomaaken van uirwerk en een niuwe oog aen de klok gemaakt voor de somma van 26-19-0
     

1817, 5 september
De klok werd overgegoten in Amsterdam.

1930
Voorlopige lijst van Monumenten in Nederland:
Klok (XVII) zonder opschrift.

 

 


 

Van Bergen Klokkengieterij 
Midwolda en Heiligerlee, Holland

 In de zeventiende eeuw, begonnen Nederlandse klokkengieters met het gieten en stemmen van bronzen klokken. De vraag naar klokken van de Klokkengieterij Van Bergen was zo groot dat het bedrijf in 1795 marktleider werd in deze bedrijfstak. De familie Van Bergen heeft in Midwolda van 1795 tot 1956 een klokkengieterij gehad en maakte ook uurwerken. In de kerktoren hangt nog een grote luidklok die in 1807 gegoten is door de gieter Andries Hero (Heeres) van Bergen. Andries Hero is de stamvader van het Nederlandse klokkengietersgeslacht Van Bergen. Hij werd in 1768 te Oldersum (Ost-Friesland, Dld.) geboren en is gestorven op 7 juli 1847 te Midwolda. Hij was de zoon van de "Mast- und Pompmacher" Hero Andries van Bergen, die woonachtig was in Norden (Dld.). Andries Hero van Bergen stichtte in 1795 de klokkengieterij in Midwolda. Van 1795 tot 1847 (sterfjaar) goot hij in Midwolda 148 klokken. De meeste klokken, die voor 1835 gegoten zijn, hangen in Ost-Friesland. Daarna verkocht hij de meeste klokken in Noord-Nederland

 

Van Bergen Midwolda

Klokkengieterij Van Bergen, Midwolda - Holland

 

Na z'n dood in 1847 kwam het bedrijf vrijwel tot stilstand. Er werden toen nog hoofdzakelijk torenuurwerken gemaakt. Andries Hero liet twee zoons na die eveneens klokkengieters waren, namelijk Hero Andries, geboren in 1797 en overleden in 1852 in vermoedelijk Ost-Friesland en Udo Andries geboren in 1800 te Midwolda en overleden in 1878 te Winschoten. In 1853 werd het bedrijf in Midwolda nieuw leven ingeblazen door de oudste zoon van Udo Andries, namelijk Andries Hero II, geboren op 1 maart 1835 te Midwolda en overleden op 18 september 1913 te Heiligerlee. In 1862 kreeg Andries Hero II toestemming om in Heiligerlee een klokkengieterij te stichten. Zijn vader Udo Andries bleef in Midwolda werkzaam. Aanvankelijk werkten z'n broers Berend en Hero Andries ook in de gieterij in Heiligerlee; zij werden respektievelijk in 1844 en in 1846 te Midwolda geboren. In 1871 kwam er echter onenigheid tussen de broers, waarna Berend en Hero Andries weer terug gingen naar Midwolda, om daar het bedrijf van hun vader en grootvader voort te zetten. Ze gaven hun gieterij de naam "Concordia" en signeerden hun klokken met "Gebroeders van Bergen-Midwolda". Twee zonen van Berend, Udo Andries II, geboren in 1883, en Jocobus, geboren in 1886 te Midwolda, zetten na de dood van hun vader het bedrijf voort. Na de Tweede-Wereldoorlog (1940-1945) trad Udo Andries II uit het bedrijf. Z'n broer Jacobus zette het bedrijf nog een aantal jaren voort. Hij was echter geen zakenman en z'n klokken voldeden niet aan de hoge eisen die na de oorlog aan de moderne luid- en speelklokken werden gesteld.

bron: http://www.midwolda.nl/vbergen.htm

De familie Van Bergen heeft in Midwolda van 1795 tot 1956 een klokkengieterij gehad en maakte ook uurwerken. In 1862 kreeg Andries Hero II toestemming om in Heiligerlee een klokkengieterij te stichten. Naast het gieten van klokken maakte het bedrijf ook brandspuiten. De klokkengieterij in Heiligerlee werd in 1980 gesloten. Het geheel gerestaureerde voormalige bedrijfspand heropende op 4 september 1987 haar poorten onder de nieuwe naam Klokkengieterijmuseum. Tegenwoordig stoppen er dagelijks touringcars waarmee bezoekers van heinde en verre worden aangevoerd. Even later zullen ze oog en oog staan met het honderden jaren oude ambacht: klokkengieten.