Kerkebijbels van de Herv. kerk te Schettens

1729 Dito heeft de kerckvoogd aen E. Havercamp betaalt ... van het vorbinen van de kerckebijbel' 2-15-0