Interieur kerk Schettens 1866

In de kerk zijn bij de restauratie in 2016/2017 onder de vloer oude balken gevonden, die een blauwe kleur hebben.
Op onderstaand schilderij van het interieur van de kerk van IJsbrechtum, is eveneens een blauw plafond te zien.
Beide kerken zijn in 1865 afgebroken en het plafond werd voorzien van een witte stuclaag!

Wellicht heeft Schettens er dus ongeveer zo uitgezien!