Het interieur van de Hervormde Kerk te Schettens

 

Het koor aan de oostzijde, met koorhek waarin nog alle originele banken aanwezig zijn.

De lampen zijn waarschijnlijk nog origineel en zijn wellicht van het merk Gispen.

Het Van Oeckelen-orgel aan de westzijde.
Dit orgel is gebouwd in 1891 door Petrus van Oeckelen en Zoon.
De hoofddispositie heeft 8- en de bovendispositie 6 register.
De preekstoel. Detail van het ruggeschot van de preekstoel: een hand voor het ophangen van de barret van de predikant.
Duif op tak, als steun voor het zitje op de preekstoel.
En van de twee borden waarop alle predikanten van de gecombineerde gemeente staan vermeld. Waarschijnlijk zijn deze in opdracht van kerkvoogd Melle van Dijk deze borden gemaakt. Er liggen 6 monumentale grafzerken in het middenpad van de kerk.
    
Bloemversieringen die indentiek zijn; links de preekstoel en rechts predikantenbord. Herenbank.
Waarschijnlijk zijn in opdracht van Melle H. van Dijk de overkappingen gemaakt.
Voorkant van de statenbijbel op het kansel met hierop 'KERK VAN SCHETTENS'. Zo ligt de statenbijbel gewoonlijk op het kansel.
Bijbel met tekst 'KERK TE SCHETTENS 1885' , in de banken in het koor. Telbord voor de collecte's in het koor.
De mannenbanken aan de noordzijde, met de gietijzeren 'haakjes' (voor het ophangen van de petten of jassen?) En van de twee zendingsbusjes in de kerk bij de uitgang.
In de toren hangen aan beide kanten foto's van de zes prachtige grafzerken, die in de kerk (grotendeels bedekt) liggen. Spiegel in de toren.
Oude helm en degen uit het midden van de 16e eeuw, in de toren. De kleine 'consistorie'.
      
Originele stembus in de consistorie. Nieuw meubilair in de kerk (2002-2003)
 
De kluis (niet meer aanwezig helaas)
Oude situatie, voordat het koor 'vlak' werd gemaakt. Oude situatie.
Orgel De 'poestertraper' kan zo weer aan het werk....
De klok De klok
 
Het uurwerk in de toren.  
   
   
   
   
Deze tekstborden komen  uit de Gereformeerde Kerk te Schettens en zijn weer de voorgangers van de latere borden.  
 
 
 
 
   
 
Dit is een originele tst uit de kerk van Schettens, die nog gebruikt werd, door de toenmalige koster Rein en Akke de Jong. (foto fam. De Jong).