Helm en degen

Oude helm en degen uit het midden van de 16e eeuw, in de toren.
Uit onderzoek in 2016 bleek dat beide van Schelte van Aysma waren, legerofficier en woonachtig te Schettens.

De helm is hetzelfde jaar verhuisd naar het Nationaal Militair Museum te Soest. De kerk kreeg er een 3D exemplaar voor terug, welke niet van de echte is te onderscheiden.

 

Volgens betrouwbare overlevering zijn deze voorwerpen gevonden in de gracht van Osinga State te Schettens. Dit gebeurde toen de nieuwe boerderij van de familie Douwe Jans Postma in 1926 werd gebouwd door de timmermannen G. en D. Roedema. Het oude voorhuis, bleef eerst nog staan om er in te wonen. Ze konden de nieuwe stelp er dus net achter bouwen. Nadat de boerderij klaar was, werd het voorhuis afgebroken. Deze boerderij kostte maar liefst 25.000 gulden, een heel kapitaal. (een boerderij op Bittens kostte 15.000). Men zegt dat een aantal jaren eerder D.J. Postma al gezegd had dat hij die 25.000 gulden ervoor over had, maar dat het toen volgens de timmerlieden niet voor dat bedrag kon. Door de veranderde tijdsomstandigheden, bleken de gebr. Roedema een aantal jaren later dus wel geneigd het voor dit bedrag te bouwen.

(mededeling dhr. Sj. Heeres)

V.w.b. de mededeling over de helm en degen, kan dit niet op waarheid berusten, omdat de helm en degen bij de inventarisatie van de kerkvoogdij op 6 juni 1890, reeds worden genoemd.

www.nadnuis.nl

Inventarisnummer : F 2005-X-63
Materiaal : Wapen (onderdeel)
Vindplaats : Schettens
Periode : Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC
Datering : 0