Gevelsteen in Herv. Kerk te Schettens.

Den 24 July 1865 de eerste steen aan deze kerk gelegd door Hendrik Tjeerds de Jong, als kerkvoogd: Tjeerd D. de Jong, Jan D. de Boer, Auke S. de Witte en als predikant D.J. Westerloo.

Hendrik Tjeerds de Jong werd op 24 augustus 1857 geboren te Schettens, als zoon van Tjeerd Douwes de Jong en Maaike Hendriks Turkstra.
Tjeerd Douwes de Jong (1818-1894), de vader dus van Hendrik.
Jan Douwes de Boer (1828-1902), ongehuwd.
Auke Sijbrens de Witte (1823-1875), gehuwd met Antje Sijbrens IJntema.
Predikant Donko Jan Westerloo (1803-1885), was ongehuwd.