Brandkast

1875 Betaald aan S.M. Jaarsma de som van eenhonderd twintig gulden ter voldoening eener brandkast 120,--

Waarschijnlijk dat de naam E.M. Jaarsma moet zijn, omdat die naam ook bekend is van het smeedijzeren hekwerk om het kerkhof te Schettens.


  

Een andere soortgelijke brandkast, stond op  'marktplaats.nl waar bij staat:  'antieke brandkast van E.M. Jaarsma Sneek'