Hervormde kerk te Longerhouw

Hoofdsteen, liggende in de kerk (73 cm breed, 66 cm lang) in drieen gebroken; bovendien ontbreekt een gedeelte
Opschrift:

Anno 1715 den 17 april is in den H..r /
gerust den Eersamen Watse P.ers in leve /
geuest Ontvanger in Longerhou out /
(in) syn 50 Iaer ende leit alhier begraven /