Hervormde kerk te Longerhouw

   

Opschrift:

Ao. 1653 DE 5 DECEMB IS IN DE HEERE GERUST / DE EERSAME PETER HESSELS SASMA OVT INT 77 IAER ENDE LEYT ALHIER BEGRAVEN /
AO. 1658 DEN 12 IANVARI STERF DEN EERBAREN / TETTYE SIOERTS SICKEMA HVISUROV VAN PITTER HESSELS SASMA OVT INT 77 /

Binnen de rand een cirkelvormig medaillon, waarin afgehakte alliantiewapens onder een helm met wrong.

Helmteken: een (afgehakte) roos.
Dekkleden.
Onder dit medaillon het volgende opschrift:

DEN 24 AVGVSTI 1685 IS IN DEN HEERE GERVST /
DE E. SVFFRIDVS BLANCKEMA MEDE RECHTER VAN /
WONSERADEEL ONTVANGER EN DORPR TE LONGERHOV /
EN LEIT HIER BEGRAVEN

N.B.: de FF in het woord Suffridus staan op de kop !