Hervormde kerk te Longerhouw

Hoofdsteen, liggende in de ingang van de kerk, tegen de wand.
Opschrift:

ANNO 161? DE 1 FEBRVARY /
STERFT DEN EERSAMEN IAN /
IELTES Z RECHTER ENDE /
KERCKFOOGHT IN LONGER /
HOV ENDE ONTFANGER /
VAN DE SUYDER - DICKAGIE /
ENDE LEIT HIER BEGRAVE

Wapen: in een ovaal cartouche met enig rolwerk, een mannenwapen met rechts de adelaar en links gedeeld; boven een hart en onder een 'merk'. Dit merk is een soort paal met 3 steunen. Helmteken: ditzelfde 'merk'