Hervormde kerk te Longerhouw

Hoofdsteen, liggende in de kerk, bij de ingang.
Opschrift:

Ao 1631 de 13 May sterf de eersa /
man Gabbe Scheltes ovt int 43 iaer en leit hier begrav /
Ao 1635 de 22 Martivs sterf de eerbar /
Brecht Hesselsdr Gabbe Scheltes wyf ovt int 46 iaer /


Deze steen lag voor de restauratie van 1985-1987 bij de ingang, dus buiten de kerk. Let op de signatuur: G G (?)=