Jaartallen
Hervormde kerk te Longerhouw

1250 >
Huidige kerk gebouwd 

1515
De kerk en bijna het hele dorp werd in de brand gestoken door "De Zwarte Hoop".

1629
Een geschilderd glas gekregen ten geschenke van Gedeputeerde Staten van Friesland

Ong. 1650
Toren uurwerk geplaatst met initialen PH erop

1742
Nieuwe klok gekregen
(me fecit Joan Nicolaus MDCCXXXXII)
Vertaling: Joan Nicolaus (Joan Nicolaus Derck in Hoorn) heeft mij gegoten in 1742 

1757 (?)
De kerk geheel vernieuwd

24 april 1757 (?)

Inwijdingsdienst door ds. Lantinga over Zacharia 1:16

5 november 1762
Pastorielanden te Longerhouw van de gemeente van Schettens-Longerhouw verkocht. Zij krijgt nu 500 (of 300?) car.gulden uitgekeerd van de Staten van Friesland

1795
Kerk verkoop veel land om aan de verplichtingen te voldoen, door de Fransen opgelegd.

1829
Buitengewone reparatie aan de kerk, (B.H. Algra f 545,80, Luitzen Rinses 299,89)

1831
School te Longerhouw geopend.

1836
Buitengewone reparatien door B.H. Algra aan het schoolhuis     (f 748,97)
Buitengewone reparatien door B.H. Algra aan de toren             (f 1052,77)
Betaald aan S. Brunia voor geleverd ijzerwerk                           (f 198,25)
                                                                                                 -----------
                                                                                                 f. 2.000,-- 

1839
Stuk land aangekocht, via notaris E.T. Kuiper, voor f 2063,26

1842
Proces gevoerd over de Hemdijk

1847
* Perceel grond gekocht twv f  2.063,26, de 'Dooije Vijf'

1848
* Er wordt kleigrond afgegraven uit Longerhouster kerkeland door J. de La Lande Cremer

1851
* Kerkvoogdij van Longerhouw koopt timmerzaak te Longerhouw (nu Buren 24)
  (hiervoor hebben ze geen huurwoningen !)

1857

Verharde weg van Longerhouw naar de Marnedijk aangelegd.

1860
Longerhoustervaart geslat  (kerkvoogden betalen f 264,90 aan J. Binkes, secretaris van de Gem. Wonseradeeel)

1861
School te Longerhouw weer gesloten.

1863
Betaald 325,-- subsidie voor de daarstelling van een 'dorps.....'  (nog niet ontcijferd...)

1868, 27 september
Inwijding van nieuw Van Dam Orgel

1873
Nieuw smeedijzeren hek om kerkhof

mei 1877
Aan Dikhoff klokmaker, nr. 5, fl. 214,-- (NB: dit is waarschijnlijk Pieter Johannes Dikhoff, die leefde van 1831-1909)

1878
[AKTE] Kerkvoogdij koopt woning te Longerhouw

1880
De pastorie flink verbouwd

3-8-1881
* Nieuw reglement op het beheer der kerkegoederen vastgesteld. (zie ook Schettens)
* Kerkewagen gekocht bij Oostwoud te Franeker voor 300,--

1897
Nieuw uurwerk met wijzerplaat, omdat de bliksem was ingeslagen ?
Misschien is toen ook de toren verhoogd/vernieuwd. (zie 'Hepkema')

1909
* Kerkvoogdij verkoopt een stuk van de oude dijk.
* Kerkvoogdij koopt 2 stukken land te Longerhouw, 'De Elf' en 'Molenvijf'

1915
Kerkvoogdij laat een nieuwe woning (Buren 26) bouwen.

1917
* Perceel land geruild met Y.B. Jansen (kad. nr. 377 tegen ..)
* Perceel land gekocht voor fl. 5.548,-- (kad.nr. 301)
* Nieuwe brandkast gekocht van smid R. vd Berg voor f 140,--

1919

Kerkvoogdij geeft f 1635 uit aan gebr. Roedema, waarvoor?

1925
Lichtinstallatie kerkewoningen en pastorie (met lampen)

1926
[AKTE] Erfdienstbaarheidsakte op C 1813 ivm auto Ype B. Jansen.

1927
* Overpleistering van de kerktoren (SK JK 1927, bovenin geveltop)
* Lichtinstallatie in de kerk

1-1-1963
Kerkvoogdijen van Schettens en Longerhouw samengevoegd. Kerkvoogden worden nu 'ouderling-kerkvoogden', volgens de nieuwe kerkorde van 1951.  (mrt. 64 archief naar Leeuwarden, kerkvoogdijnotulen Schettens stopt in '63)

1966
Torenrestauratie (zie jaartal in smeedwerk op toren)

1968
Kostersechtpaar Bakker-Valkema begonnen
Timmermanswoning Longerhouw verkocht voor fl. 3000,--

1969
Woning aan Buren 29 gekocht van ? en doorverkocht aan J. Mensonides voor fl. 1.500,--

1970
Woningen (Buren 26 en Buren 28) verkocht door kerkvoogdij voor totaal fl. 5.472,90

Jaren 70?
Kerk van binnen opnieuw geverfd, waarbij het orgel bijna volledig wit is gemaakt.

Misschien toen ook de oliekachel in de kerk geplaatst?  (In het dorp Enter is in 1977 een oliekachel geplaatst
(https://www.tubantia.nl/overig/actie-voor-een-nieuwe-verwarming-kerk-enter~a5c9e528/)
In Britsum is in 1962 oliekachel geplaatst (http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=13843)

1984
Nieuwe torenhaan geplaatst (gemaakt door Lieuwe Feenstra, zie LC 10-3-1984)

dec. 1985 tot 11 dec. 1987
Restauratie interieur en exterieur.
Twee borden uit de kerk van Schettens, komen nu in de kerk van Longerhouw.
Doordat er  'plotseling' 2 personen via 'W.V.M.' werden toegewezen, ging de restauratie versneld los.

1986
* Regenwaterput wordt dichtgemaakt, alleen bovenste stukje blijft bestaan.
* Hekwerk om kerkhof gerestaureerd.

1987
Dit jaar is de haven vernieuwd

1988
* Nieuwe zendingsbussen geplaatst in de kerk te Longerhouw
* Er komen 2 gereserveerde plaatsen voor kerkrentmeesters in de kerk van Longerhouw.
* De pastorie wordt geverfd.
* De vroegere jongens bibliotheek in de pastorie is ge´nspecteerd en hieruit worden enige boeken 'verkocht'.
* De kerk van Longerhouw is open tijdens Monumentendag op 17 september en er is een stand vd kerk.
* Er worden kaarten gemaakt van de 3 kerken, met foto's van dhr. S. Renema.
* Mevr. Mensonides-Reitsma ontvangt het zilveren draaginsigne vanwege haar 25-jarig organiste jubileum.

eind 1994
De pastorie te Longerhouw verkocht.

juni 1990
De kerkvoogden hebben een oude bijbel gekocht waarop 'Longerhouw' staat vermeld. (fam. vd Wal uit Elahuizen).
* De kerken van Schraard en Longerhouw zijn open op 8 sept. Open Monumentendag.

2002
Dak van zadeldaktoren vernieuwd.

Maart 2006
Foto's in de kerk opgehangen van de achterkant van de twee borden

Sept. 2007
De toren wordt gedeeltelijk opnieuw gevoegd.

Nov. 2012
Toren in de steigers vanwege vervanging 'blinde' ankers, vervanging metsel/voegwerk en tenslotte veiligheidshaken op dak schip.

21 aug. 2015
Wijzers worden teruggeplaatst op de toren, nadat er enige herstelwerkzaamheden aan het aandrijfwerk van de wijzers herstel moest worden

2018
Haven vernieuwd

oktober 2018
Begin restauratie orgel

28 juni 2019
* Gerestaureerd orgel in gebruik genomen
* 'engelenbord' herplaatst in de kerk (hing achter het orgel)
* jubilarissen Thom Mensonides (55 jaar) en Trijn Bakker (50 jaar)