Geschiedenis van de kerk van Longerhouw


Volgens dhr. G. Elzinga, is de kerk omstreeks 1100, vermoedelijk gesticht door de Minnebroeders uit Bolsward. Waar dit op gebaseerd is, is mij niet bekend. Er zijn mij hier geen bronnen van bekend en ook dhr. Elzinga vermeld deze niet.

Vooralsnog houd ik het jaartal 1250 aan als oudste bouwjaar. 


Het is de vraag of het door iedereeen vermelde jaar 1757, wel betrekking heeft op de kerk van Longerhouw. Immers in dat jaar is de kerk van Schettens (ook) geheel vernieuwd. Hiervan getuigt het bekende memoriebord, die nu in de kerk van Longerhouw hangt, maar afkomstig is uit die van Schettens. De enige originele bron, voorzover bekend, is 

In de 'Stads- en Dorpskroniek van Friesland' deel I (1700-1800) van dr. G.A. Wumkes:

Longerhouw, 24 april 1757
Inwijdingsdienst door ds. Lantinga over Zacharia 1:16

Omdat Lantinga predikant was van de Gemeente van Schettens en Longerhouw, kan wellicht hier ook de kerk van Schettens bedoeld zijn. De door Wumkes gebruikte bron zal hierover wellicht uitsluitsel geven. Helaas zijn de kerkboeken van deze periode niet bewaard gebleven.