TEKST BORD TE LONGERHOUW

Dit tekstbord hangt momenteel achter het orgel van de Hervormde kerk te Longerhouw.

Hoogstwaarschijnlijk is het, samen met het 10-gebodenbord en het tekstbord uit het koor, afkomstig uit de kerk van Schettens.

ZIET IK
VERKON
DIGE U
GROOTE
BLYDSCHAP
DIE ALLE
DEN VOLKE
WEZEN ZAL

NAMELYK
DAT U HEDEN
GEBOREN IS
DE ZALIG
MAKER WEL
KE IS CHRISTUS
DE HEERE

LKAS 2 VERS 10-11 (?)

 

.