juni 1990
De kerkvoogden hebben een oude bijbel gekocht waarop 'Longerhouw' staat vermeld.

Volgens notulen kerkenraadsvergadering: 'Bijbel Longerhouw 1792 van Aukje Heinsma op haar 18de verjaardag'.