Preekstoel te Schraard

De preekstoel is gemaakt in 1633 en bevat het volgende opschrift:
LUC XI CAP: VS: XXVIII / 
SALICH SY DIE GO /
DES WOORT HOOREN /
EN DAT BEWAEREN
ANNO 1633

 

 

Foto gemaakt in 1975 (bron: Rijksdienst voor Cultureel erfgoed)