De zerk van Antje Klaazes Grons en Wybrand van Loon in Bolsward

.