SIPPENS


Grafzerk van Jaitske Gosses Sippens

Op zaterdag 24 maart 2001 vond ik in de Hervormde kerk van Holwerd de hierondergenoemde zerk van Jaits Sippens. Deze lag in de toren, die in Holwerd niet aan de kerk vast zit, maar los gebouwd staat. Hierdoor zullen weinigen de zerk opvallen. Hoewel zwaar beschadigd, zijn de teksten nog enigszins leesbaar. Duidelijk te lezen is 'Seppens'. 

 

Uit: Hervormd Holwerd, in de loop der eeuwen
Uitgegeven in 1987. Pagina 139 en 140.


Grafsteen in de torenvloer.

Op de buitenrand van deze grafsteen staat vermeldt:
ANNO 1686 DEN 20 APRIL /
STERF DEN EERSAMEN ENDE SEER DISKRETEN CLAES /
TZIEPKES TOE MUNCKEHVIS OVT /
(ONTRENT)......ENDE LEIT ALHIER

verdergaand op de binnenrand:
ANNO 1669 DEN 25 NOVEMB /
STERF DE EERBARE IAITSE GOSSES SEPPENS HUISVRVO /
VA CLAES TZIEPKES TOE MUNCKE /
HVIS OVT 26 IAER EN LEIT ALHIER BEGRAVEN MET HAER DOCHTER

verdergaand binnen de rand een grafdicht, waaronder:

Den .. April 1736 is in / den Heere gerust S... / Tziepkes Douma in leven /
Huisvrouw van Claes / Wessels Hoekstra ... 57 jaer / en leit alhier begraven /
Den 21 Ma.. 173... Claes / Wessels Hoekstra / Dijkgraaf Van de Westerpolder / dijken out 47 Ia..  /

Op de hoeken van de zerk staan medaillons, waarin wapens zijn afgebeeld. Alleen het wapen linksboven heeft waarschijnlijk betrekking op Claes Tziepkes. Hierin staat een halve adelaar, een lelie en een ondefinieerbaar figuur afgebeeld.

 

 

--> Hier is duidelijk Seppens te zien.

.