Woningen van de Gereformeerde kerk te Schettens

In 1904 werd er een 3 onder 1 kap gebouwd te Schettens, direkt naast de Gereformeerde Kerk, die er echter toen nog niet stond.
In de voorgevel bevind zich een klein gevelsteentje met het jaartal 1904 en een initiaal erin.

In de woning, naast de kerk, heeft de familie Jaring Leenstra gewoond, toenmalig koster. Momenteel woont hier de familie W. van Abbema. Daarvoor woonde er de familie R. Elgersma.

In de linkergedeelte, nu bevattende 2 voormalige woningen, woont nu de familie H. van Abbema.

S.H.B.  1904


 

Woningen Bittenserpaed (in 1934 eigendom van Ger. Kerk)
2005 1928 1934 Bewoner1928 1934 1948 1979 2005
12 22 31 F. Dijkstra (arbeider) Onbewoond Sijtze van Abbema fam. Jelle Hibma-van der Weide fam. J. Visser
(14) 21 30 G. Schuurmans (arbeider) W. Wagenaar Gerrit Keizer (samengevoegd met 12) (samengevoegd met 12)