Gereformeerde predikanten


Sinds 1 januari 1996 is onze gemeente een SOW-gemeente, waarvan Hervormd en Gereformeerd samenkomt in de Hervormde kerken van de drie dorpen. In de Schettenser Hervormde kerk hangen 2  borden waarop de herinnering in leven wordt gehouden van de predikanten die onze gemeente hebben gediend. Vanaf het begin in 1598 zijn dit de Hervormde predikanten, echter sinds genoemde datum, komen nu de SOW-predikanten hierop voor.

Dit betekent echter dat een groot aantal predikanten niet op de lijst staan: de gereformeerde predikanten van voor de SOW-gemeente. Het zou in mijn ogen recht doen aan het verleden van onze gemeente, om ook hiervoor een bord te maken en deze te doen ophangen in de kerk van Schettens. De Gereformeerde gemeente werd opgericht op 7 december 1888 en werd officieel beeindigd op 1 januari 1996 en heeft dus 106 jaar en een maand bestaan.

Lijst van gereformeerde predikanten die gestaan hebben te Schettens sedert den jare 1891 tot 1996.
Vanaf 1-1-1996 gefedereerd met de Hervormde Gemeente te Schettens-Schraard-Longerhouw.

           
Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
geboren overleden
C. Hoek   8 feb. 1891 overleden 23 maart 1899 2 juni 1865 1900
D. van der Meulen   8 sept. 1901 Numansdorp 3 nov. 1907 14 jan. 1870 15 juni 1942
drs. J. Douma Az.   1 dec. 1907 Ambt Vollenhove 6 aug. 1911 4 aug. 1881 7 april 1945
E. Beukema   12 nov. 1911 Drachtster Compagnie 14 mei 1916 7 okt. 1884 8 mei 1958
J. Bolman Jz. Oostwolde 25 mei 1919 emeritus 1 juni 1937 27 okt. 1872 16 dec. 1941
dr. M. Feitsma   14 nov. 1937 Beverwijk 31 mei 1942 22 feb. 1911 21 nov. 1957
J. van Eerden   22 nov. 1942 Drachtster Compagnie 23 feb. 1947 15 feb. 1908
J. van Tuinen 9 dec. 1951 Meppel 7 okt. 1957 25 juli 1921
A. Riddersma   16 feb. 1958 Zuidlaren 26 aug. 1962 20 dec. 1928  
G. van Halsema 28 feb. 1965   21 aug. 1977
Per 1 jan. 1971 SAMEN GEVOEGD MET GEREF. BOLSWARD
W.M. Verbaan   28 mei 1978   16 juni 1985
Nelleke Beimers/Anne Zweers   1988 Zwolle 31 dec. 1995
Per 1 jan. 1996 SAMEN OP WEG SCHETTENS SCHRAARD LONGERHOUW