Het interieur van de Gereformeerde Kerk te Schettens

Onderstaande foto's zijn genomen door dhr. Gietema uit Witmarsum.