Gebrandschilderd raam met Van Osinga

E-mail van Hessel de Walle dd 4-10-06.

Uit: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM. Een gebrandschilderd raam:

Wijllen juffrouw Siouck van Heeringa zijn eerste wijf wijllen juffrouw Rintien van Osinga zijn anderde wijf 1630

Dit zijn vrouwen van Ulbe van aylva