Friese nummerbewijzen (kenteken) voor een auto/motorfiets.

Naam Woonplaats Kentekennr. Afgegeven op:
Tettero Feenstra Schettens B-456 16-3-1910
Romke van den Berg Schettens B-1043 1-12-1913
D(ouwe) Postma Schettens B-1064 1914
S(ierk?) Ybema Schettens B-2494 tussen 1-4-1919 en 1-11-1920
T(ettero?) van Abbema Schettens B-2796 tussen 1-4-1919 en 1-11-1920
Geert Bangma Schettens B-4942 17-1-1922
Lieuwe Boersma Schettens B-8609 18-2-1925
Douwe Reinsma Schettens B-10891 30-9-1926
Hermannus Nicolaas Reinsma Schettens B-12229 2-2-1928
Hieltje de Boer Schettens B-14522 2-1-1930
Jan Bolman Schettens B-16967 21-10-1931
Meinte Buwalda Schettens B-17369 22-03-1932
Pieter Veenstra Schettens B-17704 6-6-1932
Riemer Buwalda Schettens B-17982 2-8-1932
Pieter Feenstra Schettens B-17993 5-8-1932
Tjitse Lycklama a Nijeholt Schettens B-22840 7-11-1936
Muus Feitsma Schettens B-24094 19-2-1938
Hieltje de Boer Schettens B-24480 27-5-1938
Siebe Heinsma Schettens B-24793 10-8-1938
Wypke Reitsma Schettens B-25330 27-3-1939
Jan F. Ybema Schettens B-29041 14-1-1946 (overgeschr. 5-12-1947)
Fekke Ybema Schettens B-29041 5-12-1947
Johannes de Haas Schettens B-29677 20-5-1946
Jan J. Hibma Schettens B-31757 30-5-1946
firma H. de Boer en Zoon Schettens B-32931 24-12-1947
Jetze Spijksma Schettens B-37984 2-12-1949
Siek Postma Longerhouw B-539 10-11-1910
Y(pe) B(auke) Jansen Longerhouw B-1341 tussen 1-4-1914 en 1-4-1915

 

We zien hier de familie Van den Berg uit Schettens (Fr) gefotografeerd op 27 juli 1921 met hun nieuwe 1000cc tweecilinder zijklepmotor, model Reading Standard 20 TE (elektrisch).
[NB: op de foto is (nog) geen nummerbord op de motor gemonteerd]

(foto: 139. Bron: Het motorrijwiel in Nederland. Een merkenhistorie tot 1940. VMC, 1996, blz.94)