Erfdienstbaarheid akte 1913


Akte van Depot

houdende

a. een onderhandsche akte, houdende regeling van erfdienstbaarheen, en
b. een onderhandsche akte, houdende vestiging van erfdienstbaarheden

voor

De Kerk der Hervormde Gemeente te Schettens
6 November 1913