In de Hervormde kerk te Franeker, de Martinikerk, hangt tegen de zuidmuur een gedenkteken bestemd voor Minne van Cammingha, Luts van Herema en hun dochter Lucia van Kamminga (1605), getrouwd met Karel Sternsee. De middelste wapens zijn: Sternsee-Kamminga.

--> Het epitaaf te Franeker

  

 


 

 

 

 

 

 

--> Detail met links het wapen van Aebinga van Humalda en rechts Sjaerdema (niet: Van Aysma)