Het Klaver wapen

De doopsgezinde tak vindt hun wortels ook terug in Burgwerd. Een van de eerste en waarschijnlijk de allereerste drager van dit wapen was Ydtje Buwalda, zus van Jan Reyners Buwalda. Zij werd gedoopt in deze kerk op 28 november 1679 en overleed daar op 31 augustus 1755 te Burgwerd. Op 14 April 1713 trouwde ze met Adrianus Grons, mederechter van Bolsward. Na het overlijden van hun zoon Claes Grons op 30 mei 1734 schonk zij, als wens van Claes, het orgel aan de kerk.
Hierop staan de wapens afgebeeld van Adrianus Grons (links) en Ydtje Buwalda (rechts). Daaronder staat een gedicht.

--> Echter, in 2012, werd het orgel gerestaureerd en toen bleek dat onder het wapen van Ydtje Buwalda een ander wapen te zitten, namelijk het 'Burgwerder wapen'.

        

 

--> Oude afbeelding van het wapen

 

 

Afbeelding uit 'Fragmentgenealogie van de familie Buwalda' door W. de Jongh, 1929.


Terug naar het wapens overzicht

.