Wapen Aysma op wapenbord Pibo van Doma

In het poortgebouw van Unitastate te Beers is een oud wapenbord bewaard gebleven.
Hierop staat het wapen van Aysma o.a. ook vermeld.

1 fam. Foegelsangh; 2 fam. Atsma; 3 fam. Broersma en 4 fam. Haersma
Onder v.l.n.r.
5 Fam. Doma; 6 Foegelsangh; deze twee staan er op omdat Pybe Doma met met een Foegelsangh getrouwd is geweest; 7 Fam. Doma (staat er dus twee maal op, evenals de Foegelsangh), 8 fam. Jeltinga; 9 fam. Aysma, 10 is van de fam. Tadema.

Het is dus het bord van Pibo Jacobs van Doma, eigenaar van Fogelsangh State te Veenklooster. De bovenste vier wapens zijn dus vier kwartier van zijn moeder: Sjouck Dircks Fogelsang.
Linksonder, de eerste twee dus van Pibo zijn ouders Jacob Pijbes van Doma en Sjouck Dircks Fogelsangh.
De overigen rechtsonder zijn van hemzelf en zijn drie vrouwen: 1. Doedtje Keimpes van Tadema, 2. Josina Alberts van Aysma en 3. Teth Feckesdr. van Jeltinga. De volgorde van wapens van deze drie vrouwen is dus net andersom.

 

foto van Uniastate Bears.