Diverse nog te plaatsen afbeeldingen

 
 
 
 
Aant en Hiltje Boerstra
Laas Boerstra
Albert Wildeman
Memoriebord te Arum
Herv. kerk te Wons
Sybe Rienks Baerdt
Kasteel Nederhorst
Wapen van Agema & Kok
Grafsteen van Tjomme Ozinga en Jottje van der Meer
Schilderij van Frouk Fogelsang
Grafsteen van Neeltje Jans Feikema, echtgenoot van Bauke Siebes Yetsenga
2x Talmahuis
Titia Catharina Jetso
Georg Wolfgang Schwartzenberg
George Wolfgang Schwartzenberg 1691
Wapenbord van Tjalling Esyinga
Tjerkwerd, Baburen 7
Tjerkwerd, Baburen 7
Bord in de kerk te Tjerkwerd
Sjoerd Hayes Westerveld
Wapen Sloet
Pieter Watses
Feye van Heemstra
Rients & Adriaantje Terpstra
Familie Rients & Adriaantje Terpstra
Jan Sicco Schwartzenberg
Wapen Van Schwartzenberg
Gybert Japiks