DISCUSSIE OMTRENT BRUGOVERNAME DOOR DE GEMEENTE WONSERADEEL

 

Datum Brief van: Omschrijving
30 augustus 1873   Proces verbaal van 'convocatie' van Kerkvoogdij en floreenpligtigen, om o.a. de brug te vernieuwen.
Oktober 1874   Overeenkomst tussen kerkvoogden en Geertje Klazes de Boer en Gerbrig Wybrens Douma om een draaibrug te plaatsen i.p.v. 'set met barten'.  Ook wordt een straatweg dan aangelegd
1874 Kerkvoogdijrekening 'Aan K. Roedema een derde gedeelte van de bedongen aannemingssom betreffende de nieuwe Draaibrug, 422 gulden'
ong. 1893   Een 'Begrooting van een herstelling van de draaibrug' gemaakt.
14 augustus 1893 B&W Gem. Wonseradeel Afwijzing verzoek dd 13-7 tot overname van draaibrug
5 sep. 1893 B&W Gem. Wonseradeel Toekenning subsidie van maximaal 300 gulden, voor het herstellen van de draaibrug. Dit vezoek was op 1 september 1893 binnengekomen.
3 nov. 1913 ------------------ Onderhandse akte, geregistreerd te Bolsward, waarin het onderhoud op kosten van Kerkvoogdij, van de draaibrug is vastgelegd.
Juni 1920 kerkvoogdij Verzoek om overname van de brug (brief niet aanwezig in archief)
Juni 1920 Gemeentesecretaris Afwijzing verzoek om overname van de brug
12 febr. 1924 B&W Gem. Wonseradeel Voorstel overname van brug, indien 6500 gulden wordt gestort en dat de bijbehorende brugwachterswoning eigendom van de gemeente wordt.
4 dec. 1924 Kerkvoogdij Brief met verzoek om antwoord op 'persoonlijk bod' van 3000 gulden te storten en het beschikbaar stellen van een brugwachterswoning 'tegen matige huurprijs'.
10 dec. 1924 B&W Gem. Wonseradeel Handhaving van voorstel, zoals die in brief van 12 febr. gedaan was.
16 maart 1925 Notaris S. van der Burg De notaris heeft een brief opgesteld voor de kerkvoogdij, naar B&W toe.
2 april 1925 Kerkvoogdij Brief aan B&W inzake herhaald verzoek voor overname van draaibrug
  dhr. Scheepsma Brief aan 'kerkvoogd', met persoonlijke mening omtrent 'opinie'
3 juni 1925 B&W Gem. Wonseradeel Gewijzigd voorstel: draaibrug overnemen, indien 5000 gulden wordt gestort en de brugwachterswoning wordt verhuurd voor 70 gulden per jaar. Bediening voor gemeente.
6 juni 1925 Kerkvoogdij Antwoord op brief B&W, met tegenvoorstel van 4500 gulden, dat tevens de andere belanghebbende (bij de bediening) hiervoor 1500 gulden bijdragen.
17 juni 1925 B&W Gem. Wonseradeel Brief waarin de 4500 gulden akoord wordt bevonden, maar de 1500 gulden dient de kerkvoogdij zelf voor te zorgen, want dat is een zaak tussen de kerkvoogdij en belanghebbende particulieren.
>22 juli 1925 Kerkvoogdij Afwijzing van voorstel B&W, met nieuw bod van 3000 gulden, omdat de Gemeente verplichtingen zou hebben bij de bediening van de brug.
29 juli 1925 Kerkvoogdij Brief aan Mr. W.B. Buma te Marssum, waarin blijkt dat de bediening niet in de onderhandse akte van 3-11-1913 is vastgelegd. Kerkvoogdij stelt voor van de 1500, 550 gulden voor de bewoners van de buurt en de rest, 1025, voor de eigenaar(en) genoemd in de akte.
Als voor 1 nov. a.s. geen akoord is, dan blijft de de brug AFliggen, ten dienste van de scheepvaart.
4 aug. 1925 Mr. W.B. Buma Hij kan zich vinden in het voorstel, echter de 1025 gulden moet 925 gulden zijn.
13 aug. 1925 Kerkvoogdij brief niet aanwezig, maar wel genoemd.
19 aug. 1925 B&W Gem. Wonseradeel Brief waarin voorstel van 17 juni gehandhaafd blijft.
17 nov. 1925 Kerkvoogdij Brief aan Scheepsma, waarin hij om zijn standpunt wordt gevraagd. Land wordt anders 'eerdaags' verkocht.
27 nov. 1925 Notaris S. van der Burg De notaris heeft een brief opgesteld voor de kerkvoogdij, naar B&W toe.
19 dec. 1925 Besluit van Gemeenteraad Wonseradeel De raad gaat akkoord met het bod van 3000 gulden. Ook de brugwachterswoning dient verhuurd te worden voor 70 gulden door de kerkvoogdij.
22 dec. 1925 B&W Gem. Wonseradeel Brief waarin voorstel kerkvoogdij wordt aangenomen door de gemeenteraad.
27 feb. 1926 Overeenkomst AKTE TUSSEN KERKVOOGDIJ EN GEMEENTE WONSERADEEL !!
9 nov. 1967 Betonindustrie Kuiper Offerte voor nieuwe betonbrug