Lijst van projecten van Schettens en Longerhouw

Projekten Diakonie
1980 1e gez. (Herv/Ger.) projekt: Landbouwprojekt in Bangladesh
1981 Dubbbel gehandicapte kind in Suriname
1982-1983 Bolivia (S. Renema is hier geweest)
   
1987 Landbouwvoorlichting Pakistan (dorp Doctorwale)
1990 Solidariteitsproject Sahel
1991-1992 Tanzania (zendingsziekenhuis) fl. 8500,-- 
1992-1993 School in Mumba (Wij iets nieuws, zij iets nieuws)
1993-1994 Ethiopie
1994 Centrum Fysiotherapie te Matabi/Zaire
1995-1996  
1996-1998 Albanie: plattelandsproject 
1999-2001 Indonesie: lepradorp Batulelling 
2002-2003 Roemenie: straatkinderen (kerkinaktie)
2004-2005 Uganda: Aids project (kerkinactie)
2006-2007 Uganda: Mama Jane CCC (H.Giliam)