Jaarrekeningen der diakonie van Schettens-Longerhouw uit het oude archief

 

Datum jaarrek. Inkomsten Uitgaven Saldo Saldo NA lening/corr. Uitgeleend geld
200:13:0
28-7-1799 128:1:0 141:9:8 -13:8:8 233:4:8
13-7-1800 119:3:4
28-6-1801 90:8:8 190:8:8 lening 1 / lening 2
8-8-1802 205:6:8 55:6:8 lening 3
3-7-1803 51:1:10
24-6-1804 114:10:2
30-6-1805 101:0:12
29-6-1806 86:19:14
14-6-1807 34:1:6
8-5-1808 14:4:6
22-7-1810 240:9:4
30-6-1811 189:1:6
10-5-1812 124:6:8
24-6-1813 177:16:6
30-6-1814 152:0:0
11-6-1815 135:9:4
7-6-1816 211:5:0
29-7-1817 362:8:0 62:8:0 lening 4
14-6-1818 82:14:10 lening 5
27-6-1819 264:12:2
12-6-1820 356:15:10 56:15:10 lening 6
8-7-1821 24:1:8 lening 7
23-6-1822 39:1:8 lening 8
15-6-1823 28:9:14 lening 9
4-6-1824 52:5:12 lening 10
26-6-1825 193:9:8 lening 11
18-6-1826 204:15:0 lening 12
1-7-1827 266,48 lening 13
22-7-1828 159,70 34,70 lening 14 / lening 15
28-6-1829 188,31 150,34 lening 16
20-6-1830 641,21 452,90 lening 17
26-6-1831 345,31 413,12 -68,81 lening 18
15-7-1832 509,05 355,48 153,57 lening 19 / lening 19a
19-5-1833 178,01 136,16 36,16 lening 20
25-5-1834 410,84 125,74 285,09 35,09 lening 21
1-1-1836 432,39 308,63 123,76 23,76 lening 22
1-1-1837 411,96 168,68 243,28 -6,72 lening 23
2-1-1838 331,08 389,76 -58,68 lening 24
8-1-1839 1278,63 1300,74 -22,00 obligatie gekocht 1838
14-1-1840 617,22 947,47 -330,25
11-1-1841 844,30 1073,19 -228,89
1-1-1842 689,18 826,99 -137,81
29-1-1843 593,05 778,51 -185,46
11-1-1844 621,25 730,12 -108,87 -108,00 lening 25
14-1-1845 376,05 523,48 -147,43
20-1-1846 507,69 608,02 -100,33 -100,33
20-1-1847 417,18 530,22 -113,03 -113,04 Werk.ontv.=471,45, foutief geboekt !
21-4-1848 653,07 749,52 -96,44
3-6-1849 804,97 671,65 133,32
16-6-1850 794,73 567,84 226,89 26,89 lening 26
13-1-1851 715,04 416,02 299,02 -0,98 lening 26a
21-1-1852 552,81 361,26 191,55
8-2-1853 1625,41 1811,66 -186,25
11-1-1854 700,35 882,99 -182,64
12-1-1855 648,07 768,74 -120,67
-1856 634,21 446,61 187,60
-1857 842,25 841,80 0,44
22-2-1858 593,99 334,67 259,32
8-2-1859 982,65 982,21 0,44 lening 27 / lening 28
-1-1860 846,87 411,35 435,52 -14,48 lening 29
5-2-1861 858,55 441,31 417,24 17,24 lening 30
30-1-1862 538,94 510,25 28,69
5-1-1863 1101,95 1129,01 -27,06
4-2-1864 1068,20 878,48 189,72
19-2-1865 731,12 191,90 539,22
1-2-1866 1110,73 932,15 178,58 lening 31
21-2-1867 739,52 508,49 231,03
6-2-1868 835,02 291,06 543,96
4-2-1869 1104,24 284,14 820,10
3-2-1870 2790,57 3126,59 -336,02
26-1-1871 569,22 826,08 -256,86
15-2-1872 524,14 565,13 -40,99
6-3-1873 513,70 428,94 84,75
29-1-1874 698,80 830,58 -131,77
4-3-1875 930,34 460,66 469,67
15-2-1876 1039,46 1026,81 12,65
610,41 489,94 120,46
754,36 734,88 19,48
12-3-1879 596,28 529,18 67,10
23-2-1880 585,21 599,89 -14,67
16-2-1881 631,28 739,48 -108,20
645,45 719,47 -74,02
19-2-1883 621,79 639,06 -17,27
12-3-1884 511,79 586,62 -74,83
18-2-1885 575,35 725,01 -149,65
11-2-1886 628,88 634,74 -5,86
17-2-1887 586,60 634,32 -47,72
20-2-1888 542,65 632,04 -89,39
28-3-1889 322,17 379,59 -57,42
205,19 321,15 -115,96
9-4-1890 583,79 821,64 -237,85
6-3-1891 569,89 868,21 -298,32
849,33 724,54 -124,79
7-3-1893 627,60 412,54 223,06
15-3-1894 803,13 642,79 160,33
21-2-1895 819,39 624,73 194,66
2-3-1896 1419,65 1251,10 168,54
26-3-1897 779,62 790.21 -10,59
23-3-1898 580,83 620,20 -39,37
6-3-1899 1526,03 1445,22 80,80
19-3-1900 854,70 781,19 73,51
21-3-1901 1367,20 1197,02 170,18
21-2-1902 1429,95 1262,64 167,31
19-1-1903 974,98 798,22 176,76
1-2-1904 1820,94 1711,26 109,68
16-1-1905 772,88 595,87 177,01
12-1-1906 2324,94 2269,10 10,98?? 54,86
4-2-1907 656,12 587,14 68,98
14-2-1908 667,83 600,63 67,20
9-2-1909 737,40 1177,78 -440,38
25-2-1910 1016,79 1014,67 2,12
17-1-1911 604,29 937,59 -333,30
19-2-1912 1097,27 1260,87 163,59
21-1-1913 767,44 867,09 99,65
23-1-1914 1114,77 1144,59 -29,82
9-2-1915 544,17 596,04 -51,86
2-2-1916 585,22 607,36 -22,14
7-6-1916 211,70 130,16 81,53 ivm overlijden Reitsma (adm. diaken)
25-8-1916 197,82 102,91 94,90 L. Klarenberg (adm. diaken)
6-2-1917 472,23 483,47 -11,24
25-2-1918 760,19 798,70 -38,51 7,90 Bidstondcoll. voor tekort op 22-3 !
17-2-1919 886,73 556,17 330,56
9-3-1920 1259,95 890,22 369,73
21-1-1921 1355,04 825,03 530,01
22-2-1922 1566,03 854,60 711,42
25-1-1923 1749,29 1008,42 740,87 0,87 ?????
3-3-1924 1061,32 928,35 132,96
2-2-1925 1344,18 1337,52 6,66
12-2-1926 970,71 731,84 238,87 88,87 Lening 150g. kerkvoogdij Sch.
4-3-1927 1071,69 486,93 584,76
10-2-1928 1395,55 824,57 570,98
6-2-1929 1437,98 933,45 504,53
15-1-1930 1595,95 1002,43 593,52
5-2-1931 1610,60 1164,99 445,61
28-1-1932 1382,84 1026,85 355,99
19-1-1933 1278,75 1056,49 222,26
6-2-1934 1113,33 982,34 130,99
24-1-1935 1325,40 867,51 457,89
6-2-1936 1601,01 1070,14 530,87
22-1-1937 1661,12 1003,38 657,74
26-1-1938 1683,65 1133,16 550,49
27-1-1939 1612,10 1110,09 502,01
31-1-1940 1628,96 888,09 740,87
30-1-1941 1555,23 505,49 1049,74
30-1-1942 1948,41 903,98 1094,43
20-1-1943 2177,28 803,39 1373,89
15-2-1944 2453,32 1021,34 1431,98
24-1-1945 2718,98 866,13 1850,85
21-1-1946 3386,30 998,80 2387,50 2394,45 verschil
19-3-1947 4143,85 1823,18 2320,67 2320,47 verschil

 

Lening nr. Datum: Bedrag Rente % Aan: Afbetaald Overig
-- ?? 150,-- Oene Sakes & Lysbet Dirks ? <1832
-- ?? 75,-- Claas Hendriks Elzinga & Antje Ulbes 1801
-- ?? 150,-- Broer Ysbrants & Doutie Baukes 29-6-1805
-- ?? 200,-- Gerlof Ates & Ate Watses c.u. <1832
-- ?? 100,-- Gerlof Ates <1832 Een schuldbriefje van 100g. tlv Gerlof Ates wegens verschoten geld door Auke Rintjes cu te Witmarsum.
-- ??
01 ?? 100,-- Jan Claasen & 
Anke Durks
28-6-1801 50,--
Allerh. 1803 25,--
19-6-1804 25,--
02 ?? 50,-- Jacob Durks & Mintje Meintes 28-6-1801
03 8-8-1802 150,-- 3% Lijkeltie Douwes, wed. Tjeerd Jans <1832
04 29-7-1817 300,-- 3% pred. J.A. Lemke 1-1-1836 In 1832: 4% rente!
05 14-6-1818 100,-- 3% Jan Tjeerds Hofstra <1832
06 12-6-1820 300,-- 4% Durk Bokkes Stremmelaar 1830
07 8-7-1821 500,-- 3% Bauke Sjoerds de Witte / later zoon Sjoerd B. de Witte 31-12-1838 rente verschenen op Maij. Lening 
08 23-6-1822 150,-- 4% Teunis Sjoerds Hidma ???? al overleden !! 26-6-1825 12 maij rentedatum. Terugbet. door Sjoerd Teunis Hidma!!
09 15-6-1823 150,-- 4% Ate Gerlofs Hidma <1832
10 4-6-1824 150,-- 4% Ate Gerlofs Hidma <1832
11 26-6-1825 300,-- 3 % Sjoerd Teunis Hidma -geen datum-
<1832
12 18-6-1826 150,-- 3 % Tjomme Sibles Ozinga In 1832: 450,-- !
1833: geen rente
1836: 18,- rente 4%
12a <1832 300 Tjomme Sibles Ozinga
13 1-7-1827 200,-- 4% Broer Johans van Abbema 11-1-1841 400,- terugbet. totaal
14 22-7-1828 100,-- 4% Broer Johans van Abbema 11-1-1841 zie boven !!
15 22-7-1828 25,-- 4% Ate Gerlofs Hidma <1832
16 28-6-1829 100,-- 4% Watze Sjoerds Hidma 31-12-1838
17 20-6-1830 400,-- 4% Siebren Baukes de Witte 20-1-1840
18 26-6-1831 150,-- 4% Hette Anes Glinstra 2-1-1838
19 15-7-1832 100,-- 4% Auke Willems Wezel 1833-1834 Schoolmeester
19a ?? 200,-- Douwe Douwes 1831 (aant.uitg.boek)
20 19-5-1833 100,-- 4% Broer Johans van Abbema 11-1-1841 zie opm.boven
21 25-5-1834 250,-- Sjoerd Baukes de Witte 11-1-1842
22 1-1-1836 400,-- Sjoerd Jeremias Woudstra (ds. Lemke bet.zijn lening af dit jaar)
23 1-1-1837 250,-- 4% Sjoerd Teunis Hidma 13-7-1838
24 2-1-1838 150,-- 4% Sjoerd Teunis Hidma 13-7-1838
25 11-1-1844 20,-- Johannes Kooistra 1844 hetzelde jaar terugbetaald
26 16-6-1850 200,-- Ype Baukes Jansen 31-12-1851 Omgezet naar  lening 32
26a 13-1-1851 300,-- Sjoerd Baukes de Witte 31-12-1851 200g. toegezegd, is 300g. geworden.
Lening overgenomen door YBJ. Zie len. 32
27 8-2-1859 500,-- Hendrik Hessels Bergsma 4-2-1864
28 8-2-1859 125,-- Sijbren Baukes de Witte 1862
29 -1-1860 450,-- Jetze Douwes Reitsma 1862
30 5-2-1861 400 Jetze Jurjens Dijkstra 31-12-1860
31 1-2-1866 500,-- 4 % Jetze Jurjens Dijkstra
32 1-1-1851 500,-- 4% Ype Baukes Jansen 31-12-1853 Lening 26+26a=500g
rek.1854: Y.B. Jansen
rek.'55-'58: Y.C. de Haas
rek.'59-'61: B.T. Reitsma
rek.1862: W.A. Deel
Geld naar lening 33
33 1-1-1854 500,-- 4% Ysbrand C. de Haas 31-12-1857 Geld naar lening 34
34 1-1-1858 500 4% Bauke Tj. Reitsma 31-12-1860 Geld naar lening 35
35 1-1-1861 900,-- 4 % Willem Alexander Deel Geld van lening 30+34

 

Jaar Obligatie nr. Nom. Bedrag Rente Betaald Jaar verkocht Opbrengst Omschrijving
12-4-1693 389 650,-- 4% ?? Landschapsrenten / losse renten
25-2-1695 6 500,-- 4% ??
20-4-1711 4651 500,-- 5% ??
10-1-1797 320 150,-- ?? 'Ter voldate van het decreet den 10-1-1797 door het Prov. Bestuur van Friesland, gearresteerd
10-1-1797 1086 150,-- ??
10-1-1797 1731 150,-- ??
1-11-1797 400 200,-- 3 % ??
20-12-1798 937 250,-- 3 % ??
1840 aanwezig 223 500,-- 5% Certificaat nat. werkelijke schuld
1840 aanwezig 243 400,-- 2 % 11-3-1853?  254,45 (64 %) Certificaat Inschr. op het grootboek der nat. rente
1840 aanwezig 726 600,-- 2 % 1843 Certificaat nat. werkelijke schuld
1840 aanwezig 6816 1000,-- 2 % Certificaat Inschr. op het grootboek der nat. rente
1840 aanwezig 358 100,-- 2 % Certificaat Inschr. op het grootboek der nat. rentegevende werkelijke schuld
??? 15-6-1852 1137,-- Verkochte werkelijke schuld tbv woningen
1838 600,-- 2,5% 331,50 Obligatie werkelijke schuld
1838 500,-- 5% 510,-- Obligatie nieuwe werkelijke schuld (koers 102,--)
(Sjoerd Hidma 400, Watse Hidma 100, Bauke de Witte 500 gulden terugbetaald)
4-2-1864 467,28 2 Spaanse effecten