(voormalige) Woningen van de Herv. Diakonie

2005 1928 1934 Kadastraal
nr. in:
2005
02 56 77 1831:532 -
04 55 76 1831:532 -
06 54 75 1831:C531
1905:C1196?
1980:C1659
2006:G27
fam. A.A. Buwalda-Hannema
05 31 39 fam. Joh. van Abbema
(30) - 63
20 48 68 1973:C1605 mevr. E. Ybema-Reinsma
22 47 67 1973:C1605 dhr. H.W. de Boer
24 46 66 1973:C1605 fam. H. bij de Weg-Buwalda
26 45 65 1973:C1605 garages