De kerk te Tjerkwerd

In de kerk te Tjerkwerd liggen de oudste en meeste Buwalda grafstenen. Het betreft hier dan ook de originele bewoners van Buwaldabuorren, een buurtschap onder Tjerkwerd, nu helaas Jonkershuizen genaamd.

In de kerk liggen de volgende acht stenen:

  1. Sibble Gatses Oenema (ong .1520-1584), gehuwd met Siu Andles dr. Rispens
  2. Sibble Gatses Oenema (ong. 1520-1584), een eerder graf?
  3. Ulbe Tiaerts Buwalda (ong. 1553-1614)
  4. Sybolt Tiaerts Buwalda (ong. 1550-1614)
  5. Sjoerdje Ulbes Buwalda (ong. 1585-1634), gehuwd met Aucke Homminga
  6. Gatse Hilles Buwalda (ong. 1600-1649), gehuwd met Bauck Douwes Beintema
  7. Sierck Hilles Buwalda (ong. 1593-1654)
  8. Ipe Siercks Buwalda (ong. 1625-1662)