Matroos Ane Reinders Buwalda

Ane werd geboren op Grons te Burgwerd op 18 augustus 1768.
Het avontuur zal hem getrokken hebben, misschien omdat zijn oudste broer Jan Reinders Buwalda naar Ned. Oost Indie was vertrokken?
Ook zijn jongere broer Sybrant Reinders Buwalda was het avontuur aangegaan en hij overleed in 1803 in Ned. West Indie, Demerary.