Orgel nieuws (Over het orgel in de kerk van Burgwerd, dec. 2011, via dhr. L. Baarda ontvangen)

 

Momenteel staat het orgel weer in de steigers. De tweede fase van de restauratie, het schilderwerk, wordt momenteel namelijk uitgevoerd. Dit specialistische werk wordt uitgevoerd door Auke Bloemhof en Laas Sybesma. Na kleur onderzoek door Bert Jonker uit Zwolle zijn de oorspronkelijke kleuren van 1735 weer voor het licht gebracht. Deze 3 specialisten op het gebied van restauratieschilderwerk hebben in samenwerking de  juiste kleuren weer laten mengen met de juiste glans. Voor Auke en Laas is dit niet het eerste kerkorgel dat zij schilderen maar wel het eerste waarvan de kleuren van 275 jaar terug gebruiken. Ook het bladgoud dat op de versierselen moet worden aangebracht wordt door Auke en Laas voor een groot deel zelf gedaan. Een bevriende ondernemer die hierin gespecialiseerd is en een geconditioneerde werkplaats heeft, waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, ondersteund hun hierin.

 

In aansluiting met het onderzoek naar de kleuren van het orgel is ook het wapenbord voor het orgel onderzocht. Dit onderzoek bevestigde onze vermoedens dat de wapens op dit bord niet helemaal juist zijn.

 

Het meest voor de hand liggend zou zijn dat het orgel dat gesticht werd ter herinnering aan Klaas Grons (1714-1734)de wapens van zijn ouders hier toegepast zouden zijn. In het koor van de kerk zijn deze wapens afgebeeld op het wapenbord.

 

Gronswapen: links zilveren wassenaar (wassende maan) en drie gouden sterren op een blauwe ondergrond. Rechts een palmboom op een zwarte grond. De stam verguld, de bladeren groen en de vruchten rood. Achtergrond blauw.

 

Buwaldawapen: Een rood brandend hart doorkruist door twee gouden pijlen.

 

Ook de grafsteen laat deze wapens zien. Al hoewel de voorstellingen er in de Franse tijd afgekapt zijn, zijn als je goed kijkt, de maansikkel, boom en brandend hart nog wel te onderscheiden.

 

De huidige voorstellingen van de wapens zijn een overschildering van een gelijke voorstelling er onder. Daaronder zijn de lagen erg verstoord en zijn ook resten van bladzilver te voorschijn gekomen naast de maansikkel. Deze zijn nog niet goed te duiden. Opvallend is dat de sikkel en

de drie sterren enigszins in reliŽf zijn aangebracht. Als je goed kijkt is de boom met de grond waar op hij staat ook nog in reliŽf te zien. Bij het Buwaldawapen is geen reliŽf meer aanwezig. Bij het verder verwijderen van de verflagen kwamen wel de buitenste lijnen van pijlvormen en

hart te voorschijn! Het reliŽf is hier dus afgekapt! (In de Franse tijd?)

 

Nieuwsgierig? Kom dan zaterdag 17 december even een kijkje nemen in de kerk tussen 14.00 en 16.30 uur. De schilders geven u graag tekst en uitleg.