Burgwerd klok

De klok die er nog hangt is van 1512. De klok die verdwenen is, is van 1656. Hier is waarschijnlijk iets over terug te vinden.

De onderstaande tekst hangt op een briefje in de kerk. Waar het vandaan komt weet ik niet maar ik neem de info maar voor waar aan.

Had jij hierover nog iets gevonden?

 

 

 

tekst kerkklok Burgwerd  

Ivrien Baltasar heeft my ghegooten 

1656 

1r Gerrolt van Ockinga  

captain over een compagnie  

hoochduitse soldaten te voet 

ende 

Lieuwe Igles toe Cromwall 

kerkvoogden van  

de dorpe Burchert