De familie Broeckhuysen

Scheltina van Aysma huwde in 1762 met Wilt Hendrik van Broeckhuysen.

Wilt stamde ook uit een adellijk militair geslacht.

De familie Van Coeverden woonden eeuwenlang op de havezathe Wegdam.

De familie Van Broeckhuysen woonde omstreeks 1730 op het landgoed Sonnenberg te Wilp.
(volgens een medewerker van Kastelen in Gelderland is dit nu ongeveer adres Zonnenbergstraat 10, 7384 DM Wilp.

Een straatnaam herinnert dus nog steeds aan dit voormalige landgoed.

www.veluwsegeslachten.nl/openbaar/pub/vvg_pub012.pdf ), op dit internetdocument staat op blz 21 een overzichtsplaatje met De Sonnenberg links onderin.
Er zijn verder (nog) geen afbeeldingen bekend van Sonnenberg.

Boven: tekening uit 'Vereniging Veluwse Geslachten', pagina 21.
Sonnenberg is links onder te vinden

 

Hierboven: kasteel Weldam
 

Hierboven: kasteel/havezathe Wegdam

Boven de entree het alliantiewapen van Coeverden ? uit 1758