Brand in de kerk van Schettens

1914.

* Restauratiekosten kerkgebouw ten gevolge van brandschade: Gebr. Roedema 611,36

* Buitengewone schoonmaak der kerk 14,-

* Voor nieuwe gordijnen: Gebr. Wolke v/d Oever 85,60

* Aan wed. Piersma: een nieuwe mat.  3,30