Fort Bourtange

 

Commandeur van / tot
(SL=Staatse Leger)
Naam Beroep Provincie Overige Link
1621, 1627-1631 Allart Coenders van Helpen
geh. met Emele Entens
  Groningen zijn broer Willem van commandeur van Lieroort.  
      Friesland    
1637 Eppo Hero van Renssen kapitein Groningen    
1639
en de jaren ervoor?
Douwe van Herema kapitein Friesland Hij was overzicht Van Campen
Douwe van Herema zijn compagnie bleef als enigste achter in 1639, vandaar dat hij misschien de commandeur was.
(SL) 7-8-1648 Eppo Gockinga kapitein Groningen   Het Staatse Leger
(SL) 19-5-1656
1656, 1659-1661, 1663, 1664
Gerrit Jochums van Amama
geh. met 1. Bennu Jurjens Vierssen 2. Anna Matthijs van Vierssen
kapitein Fries Hij ligt begraven in Sloten, onder dezelfde steen als oom Ludolf Potter www.archieven.nl
(SL) 23-5-1672 Berhard (of: Barend Jan) Johan van Prott kapitein, waarnemend Groningen   http://www.greetsgenealogie.nl/gezinskaart-van-allard-tjarda-van-starkenborgh-1620-1673/
(SL) 2-1-1674 Gerrit van Amama kolonel! Friesland   Het Staatse Leger
(SL) 9-6-1679, sinds 1-1-1677 Joachim Heidentreich Adolf Ripperda kapitein Groningen   Het Staatse Leger
sinds 1681
(SL) 24-3-1683
Hans Willem van Aylva luitenant-generaal     Het Staatse Leger
luitenant generaal der infanterie,                      gouverneur van Coevorden en bijbehorende forten Ommerschans, Oude- en                      Nieuwe Schans, Bourtange en Leeroord, overleden 1691.
(SL) 1691-1701 vacant        
<1710 Eilco Clant
geh. met Marg. Barbara de Sandra
  Groningen    
1727 Pieter Gerlachs Verrucij (Verrutius)
geh.met Anna Roelina Sijgers
    afkomstig van Lieroord http://www.lidmatengroningen.nl/
Bourtange.htm
in 1768 H.G. Upmeyer, luit.kolonel       Naamregister der heeren militaire officieren (google book)
1792 A.D.G. de Gross