Firma Boltje en Buwalda

Advertentie uit de LC dd 16-8-1919.

Dit waren Geert Wessels Boltje (1874-1948) en Pieter Buwalda (1890-?).
Deze Pieter Buwalda was gehuwd met Aetske Ruurdtje Asman en hij kwam uit een echte aannemers/timmmerman familie, want zijn vader was timmerman evenals zijn grootvader.

De firma Boltje & Buwalda werd omstreeks 1919 opgericht, omdat ze toen voor het eerst adverteerden in de L.C. In de jaren daaropvolgend doen ze met veel aanbestingen mee, met wisselend resultaat.

In de Leeuwarder Courant van 6 mei 1930 wordt er boelgoed gehouden van de firma Boltje en Buwalda uit Terband.
 

Jaartal Omschrijving Opdrachtgever
1921 Klokkenstoel Luinjeberd  
1922 betonwerken NV Vooruitgang te H'veen, aanneemster van het indijken van het Lemsterhop
1924 Belvedere Oranjewoud  
1929 Sluis te Heerenveen