Bladen van de kerk

- krv 10-1-1957:
..volgt een korte bespreking over het ringblad "de kerkklok". Allen worden opgewekt, zich te abonneren op dit blad , daar het alleen dan mogelijk zal zijn een gedeelte van dit blad voor berichten uit onze gemeente te reserveren'

Anno 2014 geeft de kerk alweer enige jaren  'Tsjerkefinster' uit, gezamenlijk met buurgemeente Wons.