Bellingwolderschans

 

Commandeur van / tot Naam Provincie Overige Link
1621 Wigle van Hania Friesland kapitein Groninger archieven, toegangsnr.1, inv nr 118 19 juni 1621
         
1626-1628 Frans van Donia Friesland Kapitein

Heeft Schelte van Aysma wellicht het commandeurschap tijdelijk vervuld in 1628/begin 1629?
www.archieven.nl

----
Lidmaten Oudeschans (hier wordt Schelte in 1628 wel commandeur genoemd)

febr. 1629-1632 Ernst van Isselmuden Groningen Kapitein
Hierna commandeur van de Langackerschans
www.archieven.nl
overzicht J. van Campen
1632-1635 Menno Houwerda van Meckema Fries Kapitein.
Menno was ook Commandeur van de Langackerschans?, dus deze functie wellicht tijdelijk?
 
1635-1638
 
Dato Alberts van Bonnema Groningen Kapitein  
1638-1641 Douwe Tjercks van Herema Fries Kapitein.
Later ook Commandeur van de Langackerschans (1643-1645)
Lidmaten Oudeschans
1641-1656
(SL: 7-8-1648)
Dato Alberts van Bonnema Groningen    
1656-1661
(SL16-12-1655)
Johan Gruys Groningen Kapitein https://www.genealogieonline.nl/stamboom-ocken/I15274.php
SL 19-11-1663 Aernout Huinga  

sneuvelt als luitenant- kolonel bij Seneffe in 1674

Het Staatse Leger
1675 Godefroy Bachman   Kapitein Het Staatse Leger
1679-1680 Gijsbert Arentsma van Walrich Friesland    
1684     Onderhorigheid van het gouvernement Couvorden Het Staatse Leger
1688 benoemd        
1768 ong. Kolonel Rembt Tobias van Iddekinge Groningen   Naamregister der heeren militaire officieren (google book)