Predikanten te Schraard

Jaartal Naam Van: Naar:
1910-1914 Durk Fokke Bartlema kandidaat Magelang (Ned. Indie)

Hervormd predikant te Schaard van 1910-1914.
Bevestig op 10 juli 1910.

Hij catechiseert (zeker) in 1911 en 1912 ook bij de Evangelisatie te Witmarsum.

Zijn zoon Hotse Sjoerd Durk Bartlema, geboren 1 mei 1911 te Schaard, was een bekende Nederlandse roeier, die in 1936 deelnam aan de Olympische spelen.