Aysma beginpagina


Aysma wapens


Hessel Aysma, geb. --, overl. ca 1590. Invloedrijk Fries staatsman, lid van de Staten Generaal (1578), president van het Hof van Friesland, gezant naar Engeland.
Wapen: Gevierendeeld: 1 en 4 In goud een leeuw van rood, getongd en genageld van blauw (Lauta); 2 en 3 In blauw een schoof van goud, van boven en van onderen vergezeld van een klaverblad van hetzelfde (Aysma).
De familie Lauta voerde oorspronkelijk in blauw een leeuw van goud; Hessel veranderde de kleuren in een leeuw van rood op een goud veld.
Aysma:
Een uitkomende leeuw
Helmteken:een uitk. leeuw
Boven: Wapenboek Hesman  
 
Boven: wapen van Lauta, aangeboden op https://arinevandersteur.nl voor 31,80.  
 
http://digicollectie.tresoar.nl/object.php?object=18&zveld=&volg=6
Adelijk en aanzienlijk wapenboek van A. Ferwerda, 1760
 
 
Het samengestelde wapen Lauta van Aysma  


In het 'alba amicora' van Suffridus Saarda, komt het wapen van Hessel van Aysma voor.
Op http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Alba/AAenSaarda.htm wordt dit boekje uitgebreid beschreven.

170 recto: wapen

Franeq.

F. Aysma [ASF 648, 4.6.1601. Focko ab Aisma, Frisius, iur.]

  


171 recto: wapen

Franeq. ipsis Calend. Maii / an. 1604

Hesselus ab Aijsma [ASF 649, 4.6.1601, Hesselus ab Aisma, Frisius, iur.]


AAB: dit waren
Focke Hothjes van Aysma, geb. omstreeks 1590 en in 1630 getrouwd met IJmck Buwesd. van Jeltinga en
Hessel Hothjes van Aysma, geb. omstreeks 1580 en in 1634 getrouwd met Trijn Sijbrensd. van Walta

 

 

--> familiewapen Lauta van Aysma (Stamboek van den Frieschen Adel)

.

 

Uit: wapenboek Hesman

https://historischcentrumleeuwarden.nl/onderzoek/beeldmateriaal/beeldbank/indeling/detail/start/24?q_searchfield=hesman&id=61ca7d8c-aea9-11e3-86b3-0fdb89b78c85


Wapenspreuk:

http://www.dbnl.org/arch/laur011spro01_01/pag/laur011spro01_01.pdf

Lauta van Aysma :

Antiqua virtute ac fide ; door oude deugd en trouw .

 

Ook te lezen bij:
http://archive.org/stream/DeWapensVanDenTegenwoordigenEnDenVroegerenNederlandschenAdel/Rietstap1890DeWapensVanDenNederlandschenAdel_djvu.txt


http://rampjaar.blogspot.nl/2012/05/hendrik-kasimir-ii.html

 

 1. Haha ;D De wapenspreuk is toch echt aan Friesland gelieerd: van de Van Aysma's en Glinstra's, motto van het Ridderschap Friesland en de naam van de vrijmetselaars(hof)loge van Nassau-Dietz in Leeuwarden.

  Beantwoorden
   
   
 2. Dit had ik dus wel verwacht...het rare is dat er toendertijd geen Aysma's als officieren in het regiment zaten en die loge is van 1750. Er moet wel ergens een boekje zijn over het motto, maar we moeten een en ander maar even nakijken in Tresoar.

  Beantwoorden
   
   
 3. Waar rook is, is vuur ;) Overigens woonden de Glinstra's vanaf eind 17e eeuw in Aysma State en was Johan van Aysma (de laatste eigenaar) in 1654 “capiteyn over een compagnie te voet, commandeur overt garnisoen tot Embden”. Hij overleed op 15 juni 1659. Uit http://www.fryske-akademy.nl/nl/undersyk/skiednis/poppo-van-burmania-en-syn-kronyk/

  Beantwoorden