Aysma beginpagina


 

Raad eensgezind over Stichting Freule Lauta van Aysma Vrijdag 31 Januari 2003 - 13:06
 http://www.veenendaal.christenunie.nl
Verbijstering, dramatisch, schokkend en onbegrijpelijk. Deze woorden gebruikte de raad tijdens haar vergadering van 30 januari, toen de geldlening van de Stichting Freule Lauta van Aysma aan de orde kwam. Door onzorgvuldig financieel beheer van de Stichting is de gemeente aansprakelijk gesteld voor een bedrag van 10 miljoen euro. "Het Stichtingsbestuur heeft gefaald in het beheer van de Stichting", aldus CDA-er Van den Bos, die als woordvoerder namens de gehele raad optrad.

Toen de bank de gemeente als borg aansprak om tot aflossing van de lening over te gaan, heeft het college van B&W de fractievoorzitters vertrouwelijk geÔnformeerd over de situatie. Hierna heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen het college en de fractievoorzitters. Mede gezien de ernst van het onderwerp, wilden de fracties tijdens de raadsvergadering van 30 januari met ťťn mond spreken. In de gezamenlijke verklaring hebben zij hun waardering uitgesproken voor de opstelling van het college, maar tegelijkertijd werd het college aangemaand in de verdere voortgang sneller op te treden, zodat de verliezen zo veel als mogelijk beperkt zullen worden. De raad kon instemmen met het collegevoorstel, waarin onder andere voorgesteld wordt namens de gemeente een gedelegeerd bestuurder aan het dagelijks bestuur van de Stichting toe te voegen. De raad gaf het college wel aanvullende opdrachten mee, onder meer om op zeer korte termijn met een volledig overzicht te komen van substantieel afgegeven borgstellingen en aan te geven hoe de zeggenschap van de gemeente bij dergelijke stichtingen c.q. bedrijven is geregeld. Ook werd erop aangedrongen om - waar mogelijk - vergaderingen over dit onderwerp in openbaarheid te laten plaatsvinden
Berichten & Meer
Freule-onderzoek binnenkort afgerond

Miljoenenkwestie zorgt voor overuren bij raadsleden

Het zal ondertussen niemand meer ontgaan zijn dat er gedonder is rond de Freule Lauta van Aysmaflat (FLAF). De stichting die de 73 bejaardenflatjes beheert, is slordig met haar geld omgegaan en kan daardoor een lening niet afbetalen. De gemeente stond borg voor die lening en moet nu dus het geld, meer dan 10 miljoen euro, ophoesten. In de lokale pers wordt er veel over geschreven en ook op straat en in de kroeg is het een veel besproken onderwerp. Iedereen heeft er wel een mening over. 'Schande', wordt er geroepen. Maar ook: 'Wanneer gebeurt er nu eens wat?'

Ongeveer een half jaar bleek dat de stichting FLAF problemen had. Vanaf dat moment is er in het gemeentehuis veel gebeurd. Het college richt zich daarbij vooral op de juridische en financiŽle kant van de zaak en onderzoekt mogelijkheden om de schade op de verantwoordelijken af te kunnen wenden. Een 'tegenvaller' van deze omvang blijft voor Veenendaal nu eenmaal niet zonder gevolgen. Ook al is het niet zo dat elke burger nu binnenkort een rekening thuiskrijgt, uiteindelijk gaat het natuurlijk toch ten koste van de gemeentebegroting. Zelfs als we de kosten van de freule wegstrepen tegen de eenmalige 'meevaller', de opbrengst van de verkoop van de REMU-aandelen. Die meevaller hadden we ook voor veel nuttige en leuke investeringen kunnen gebruiken. En dat zit er nu dus gewoon niet in. Of het moet lukken om het geld op de een of andere manier toch terug te krijgen.
De fractievoorzitters uit de gemeenteraad volgen de stappen van het college nauwgezet. Wekelijks vindt overleg plaats. Met deskundigen en juristen.

Onderzoek

De gemeenteraad heeft gekozen om zelf ook een actieve rol te spelen in deze zaak. Daarom is een onderzoekscommissie aan de slag gegaan om uit te zoeken hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan. Het onderzoek richt zich op het bestuurlijk handelen van de gemeente. Is de borgstelling wel op de juiste manier verleend? Zijn de gestelde voorwaarden ook nagekomen? Is de benodigde controle wel uitgevoerd? En meer van dat soort vragen. De onderzoekscommissie hoopt zo de gang van zaken te kunnen reconstrueren en daaruit lessen te trekken voor de toekomst.
Alle partijen uit de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd in de commissie. Gezamenlijk is het hele dossier doorgewerkt. Dat dossier omvat een immense stapel stukken. Dat is ook wel logisch, want alles begint in 1980 bij het afsluiten van de lening. En sindsdien is er heel wat gebeurd. Oorspronkelijk ging het om een lening van de stichting De Engelenburgh. De stichting FLAF is pas later opgericht en heeft de lening overgenomen. Ook zijn er door de jaren heen conversies (wijzigingen) geweest van de lening.
Het blijft niet bij alleen stukken lezen. Er worden ook gesprekken gevoerd met mensen die bij de zaak betrokken zijn (geweest). Gelukkig hoeven de raadsleden al het werk niet alleen te doen. Twee deskundigen ondersteunen de commissie daarbij. En dat is maar goed ook, want zonder hun hulp zou het onderzoek veel te lang gaan duren. Ook nu al maken veel raadsleden overuren om het onderzoek goed te laten verlopen.

Conclusies

Op het moment dat ik dit stuk zit te schrijven, is het nog te vroeg voor conclusies. Het onderzoek is nog in volle gang, maar zal wel binnenkort afgerond worden. Op 12 mei is er een extra gemeenteraadsvergadering speciaal over de FLAF. Het eindrapport van de onderzoekscommissie ligt dan op tafel en de raad zal dan conclusies moeten trekken. Ik kan daar niet op vooruitlopen.
Ik wil graag voor ogen houden dat de oorzaak van de problemen ligt bij onzorgvuldig (frauduleus?) handelen bij de stichting en haar adviseurs. Dat neemt echter niet weg dat een gemeente zelf doelmatig te werk moet gaan. En dan gaat het niet alleen om een borgstelling voor bejaardenwoningen, maar om veel meer. Het kan op 12 mei nog een interessant debat worden.

Jessica van Wijngaarden