Aysma beginpagina


Grafsteen van Schelte van Aysma

In Wier ligt onderstaande grafzerk.

Ano 1510 de 30 aprilis sterf die eer.ste Schelto van Lawtha

Ano 1562 de 19 novebris sterf die eerbare Iel Lawtha sy dochter en echte huysvrouwe van Goslick van Hiddema 

Qui libertatem priscam, qui relligionem puram et iustitiam restituit patriae Tam bene patratis Goslicus ab Hiddama rebus coelstem repetens hinc abiit patriam obiit 16 april 1593 vixit annos 72 menses 8

Ao 1573 den 4 iuny sturf de [e]dele eerbare Siouck van Ielgerhuis sin twede huisfrou van Goslick van Hiddema