Schilderij van Schelte Hotzes van Aysma

Zeer waarschijnlijk is dit Schelte Hotzes van Aysma, gedoopt 17 juni 1655 te Schettens, als zoon van Hotze Scheltes van Aysma en Anne Mellesdr. Broersma.
Zij woonden op Osinga State te Schettens.

Het schilderij is ong. 1660 geschilderd door Harmen Monsma

zie ook: http://buwalda.blogspot.nl/2015/10/schettens.html

Wapens van Aysma en Broersema