Aysma beginpagina


GRAFZERK VAN SCHELTE VAN AYSMA

Opschrift:

Gemerkt: Iacob Douwes 1639  (op de tekening van A. Martin in het Fries Museum staat abusievelijk 1659)
Onderste gedeelte bedekt door vloer bij het kansel. Tijdens de restauratie in oktober 2002 is er een plank van het koor verwijderd waardoor iets van de tekst eronder aan het licht kwam. Helaas liggen er dwarsbalken over de steen, zodat nog niet alles was te zien. De tekst tussen de [ ] geeft de plaats van de balk aan. Toen de plint eerst werd verwijderd kwam de R in het zicht, waardoor we nu zeker weten dat hier het woord 'koronel' heeft gestaan; een oude benaming voor kolonel.
Verder is de steen na opmeting zo'n 27 cm dik en 347 cm lang (incl. koorgedeelte). Daarnaast bleken er totaal aan beide kanten 8 lege kwartierwapenschilden te zijn, totaal dus 16. Martin gaf er op zijn tekening maar 2x zeven aan. Het helmteken van het bedekte wapen van Tyemck van Osinga haar grootouders waren 3 struisveren. De rest bevind zich nog onder een balk. Dit klopte echter precies, want hier moet  zich bevinden het wapen van Sijds van Aggama en Ath Douma van Oenema. Het helmteken van de Aggama's zijn de drie struisveren.

Op de rand: 

Ao 1637 de 23en Avgvstvs sterf /
den edelen manhaften Schelte van Aysma 
in syn leven coronel van het Friesche 
Riegement out int  60  jaer en leit hier begraven /
Ao 1653 de 11 janvuary sterf den [edelen?] weldvcdenrycke 
yuffrov Tyemck va Osynga zyn huijsvrou out int
60 iaer ende leit alhier begrave /

De steen

Afgehakte alliantie wapens Aysma (Leeuw) en Osinga,
onder gekr. helm met helmteken een uitkomende leeuw)

In de bovenhoeken medaillons met afgehakte alliantie wapens:
Links:

(Hessel) Aysma (leeuw) en (Wybrich) Buma (koe)
onder gekroonde helm met helmteken omgew. uitkomende leeuw

Rechts:
(Jancke) Osinga en (Tjamck) Aebinga van Humalda
onder gekroonde helm met helmteken 3 veren.

LC 8-4-1775: