Schelte van Aysma zijn militaire loopbaan

Schelte moet rond 1594 (op 16-jarige leeftijd) dienst hebben genomen als vaandrig. Naar verwachting werd hij rond 1600 bevorderd tot luitenant. In 1606 werd hij kapitein en in 1631 luitenant-kolonel van het 1ste bataljon. Officieel zit er tussen kapitein en luitenant-kolonel nog de rang van majoor. Deze kom je in de praktijk haast nooit tegen. Wel wordt Schelte vanaf de jaren '20 aangeduid met de titel commandeur, mogelijk vergelijkbaar met majoor. Hij is dan commandeur van een schans. In 1637 werd hij kolonel, de hoogst haalbare militaire rang voor zijn stand. Alleen de Friese stadhouder stond boven hem.

het aantal manschappen binnen een regiment/ bataljon. hierbij kort de aantallen. In de praktijk kon dit wisselen. Maar globaal is het als volgt: 

-Regiment ( tussen de 1000-2500 manschappen) onder leiding van een kolonel

-Twee of drie bataljons vormen een regiment. Ieder bataljon (500-800 man) staat onder leiding van een luitenant-kolonel.

-Vier a vijf compagnies vormen een bataljon. Iedere compagnie bestaat uit 150 soldaten en staat onder leiding van een kapitein. Een compagnie heeft nog twee officieren, een luitenant en een vaandrig (jonge officier in opleiding), binnen de gelederen.

(info afkomstig van dhr. Jeroen Punt, conservator van het Nat. Militair Museum)

Dus de officiers volgorde:

1. vaandrig
2. luitenant
3. kapitein
4. majoor
5. luitenant-kolonel
6. kolonel

 

Zie ook de officiersboekjes, te lezen op: http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl/nl/

 

Functie Naam Vanaf
Vaandrig Schelte van Aysma ong. 1594
Luitenant Schelte van Aysma ong. 1600
Kapitein Schelte van Aysma 1606
Luitenant-Kolonel Schelte van Aysma 15-7-1631  (Staten van Friesland)
22-6-1633 (Raad van State)
Kolonel Schelte van Aysma 16-01-1637 (Staten van Friesland)
12-2-1637 (Raad van State)
(overl. 23-8-1637)

 

Ludolf Potter (1555-1637).
Hij liep in 1633 mee in de lijkstatie van Stadhouder Ernst Casimir en was toen Kapitein en Sergeant Majoor.

Functie Naam Vanaf
Kapitein Ludolf Potter ??
(Sergeant) Majoor Ludolf Potter 15-7-1631 (Staten van Friesland)
24-6-1633 (Raad van State)
Luitenant-Kolonel Ludolf Potter 16-1-1637 (Staten van Friesland)
12-2-1637 (Raad van State)
Kolonel Ludolf Potter 16-9-1637 (Staten van Friesland)
15-10-1637 (Raad van State)

 

Michael/Michiel Potter (tr. 1632)
Hij liep in 1633 mee in de lijkstatie van Stadhouder Ernst Casimir en was toen kapitein.

Functie Naam Vanaf
Vaandrig Michael Potter in 1620 tijdens lijkstatie van Willem Lodewijk
(Sergeant) Majoor Michael Potter 11-11-1637 (Staten van Friesland)
Luitenant-Kolonel Michael Potter 9-3-1639

 

Jacob van Roussel (ong. 1590-1637)
Hij liep in 1633 mee in de lijkstatie van Stadhouder Ernst Casimir en was toen Kolonel.

Functie Naam Vanaf
Andere functie? Jacob van Roussel ?
Kolonel
(aanspreektitel 'Overste')
Jacob van Roussel 15-7-1631 (Staten van Friesland)
(op verzoek ontslagen
16-1-1637)
     

 

Jacob van Roussel, in de lijkstatie van Ernst Casimir in 1633